ONLINE congres NVRF in 2020 op 19 november

De NVRF organiseerde in 2020 een online vakinhoudelijk congres voor revalidatiefysiotherapeuten.

Thema: cognitie

We hebben 3 interessante sprekers uitgenodigd: 

Neuroplasticiteit in de revalidatie na niet-aangeboren hersenletsel 
Dr. Marsh Königs, senior neurowetenschapper Emma Neuroscience Group van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC 
Neuroplasticiteit is de drijvende kracht achter functioneel herstel na niet-aangeboren hersenletsel. Marsh Königs geeft een overzicht van fundamentele en klinische kennis over neuroplasticiteit in de context van revalidatie, waarbij in het bijzonder aandacht is voor factoren die neuroplasticiteit optimaliseren. 

Van neuron tot beweging en gedrag; functionele neuroanatomie van het brein: 
Simon Bakker Msc, neuropsycholoog Daan Teeuwes Centrum  
Simon Bakker duikt samen met de toehoorders de anatomie in van het brein en laat zien waar en hoe 'beweging en gedrag' tot stand komt. Daarnaast legt hij uit hoe dit functioneren kan worden beïnvloed door verschillende typen schade. 

De rol van cognitie bij motorisch leren na hersenbeschadiging 
Ed Janssen, fysiotherapeut, docent en coördinator Stichting ITON 
Na hersenletsel zijn er naast mogelijke problemen in de motoriek vaak ook veranderingen in cognitie aanwezig. Deze cognitieve veranderingen kunnen een grote rol spelen in het dagelijks functioneren en tijdens de revalidatie van motorische vaardigheden. Motoriek en cognitie kunnen hierbij niet los van elkaar gezien worden. Deze presentatie geeft een overzicht van veelvoorkomende cognitieve veranderingen en de invloed hiervan op motorische revalidatie. Daarnaast wordt aangegeven hoe hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de begeleiding. 

 

Flyer congres

Trefwoorden: