Algemene ledenvergadering

Het bestuur legt in de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorgaande jaar en bespreekt de plannen voor het komende jaar, inclusief de begroting. Uiteraard word je tijdens een ledenvergadering ook over actuele ontwikkelingen in de Revalidatiefysiotherapie geïnformeerd.

Jaarplan 2021

Na inloggen kun je het jaarplan NVRF 2021, inclusief de begroting, downloaden.

Trefwoorden: