Doelen voor 2020

De NRF wil haar doelen met en voor haar leden bereiken.

NVRF Jaarplan 2020

De doelen die voor 2020 gesteld zijn, staan in het jaarplan van 2020 beschreven. De doelen liggen op het vlak van:

  1. Belangenbehartiging
  2. Vakinhoud
  3. Ledenwerving

Na inloggen kunt u het jaarplan 2020 openen.

Jaarplan NVRF 2020

Trefwoorden: