Lid worden?

U bent fysiotherapeut in een instelling voor medisch-specialistischerevalidatiezorg in Nederland, dan kunt u lid worden van de NVRF. Hieronder leggen we uit hoe een en ander in zijn werk gaat.

Wat kost het lidmaatschap van de NVRF?

De kosten voor het bevoegd lidmaatschap van de NVRF zijn    € 35, het buitengewoon, aspirant en student lidmaatschap kost € 30.

Wie kan lid worden van de NVRF?

 1. Fysiotherapeuten die lid zijn van het KNGF en die zich bezighouden op het vakgebied revalidatiefysiotherapie en die werkzaam zijn in een van de erkende revalidatie-instellingen kunnen bevoegd (stemgerechtigd) lid worden.
 2. Fysiotherapeuten die buitengewoon lid zijn van het KNGF en die zich bezighouden op het vakgebied revalidatiefysiotherapie en die werkzaam zijn in een van de erkende revalidatie-instellingen kunnen buitengewoon lid worden (geen stemrecht, overige rechten en voordelen/kortingen zijn hetzelfde).
 3. Fysiotherapeuten die een opleiding voor revalidatiefysiotherapie volgen en zich tevens als lid bij het KNGF hebben aangemeld en als zodanig door het KNGF zijn geaccepteerd kunnen aspirant-lid worden (geen stemrecht, overige rechten en voordelen/kortingen zijn hetzelfde).
 4. Studenten die een opleiding voor fysiotherapie volgen en zich tevens als aspirant-lid bij het KNGF hebben aangemeld en als zodanig door het KNGF zijn geaccepteerd kunnen studentlid worden (geen stemrecht, overige rechten en voordelen/kortingen zijn hetzelfde)..

De bovenstaande lidmaatschappen hebben een gekoppeld KNGF-lidmaatschap.
Alleen bevoegde leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering (ALV). Buitengewoon leden, aspirant-leden en studentleden hebben geen stemrecht, maar wel toegang tot de ALV.

Hoe kunt u lid worden?

U kunt zich via de KNGF-website aanmelden voor het lidmaatschap van de NVRF.
Doorlooppad voor het lidmaatschap:

 • Ga naar MijnKNGF en log in met uw inloggegevens. Indien u nog niet bent ingeschreven bij MijnKNGF (hier hoeft men geen lid voor te zijn), dan dient u dit eerst te doen.
 • Na het inloggen op MijnKNGF ziet u nu uw eigen pagina met alle gegevens. Ga (bovenin) naar: Mijn inschrijvingen > Lidmaatschappen > aanmelden > Soort: Beroepsinhoudelijke vereniging.
 • Op deze pagina kunt u bij lidmaatschappen zich aanmelden voor het NVRF-lidmaatschap.

KNGF Lidmaatschap

Bij het NVRF-lidmaatschap hoort altijd een corresponderend KNGF-lidmaatschap. Dit gekoppelde lidmaatschap vloeit voort uit de nauwe samenwerking met het KNGF ten aanzien van:

 • Kwaliteitsbeleid: financiering hoogleraren, ontwikkeling en implementatie van richtlijnen, WCF, scholingen, congressen, Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR), etc.
 • Beroepsbelangen: overleg met zorgverzekeraars, consumentencampagnes, defysiotherapeut.com, etc.
 • Leden- en financiële administratie
 • ICT en websites / e-mail voorzieningen
 • Facilitaire zaken
 • Personele ondersteuning (adviseur, secretaresse), alsmede juridische ondersteuning

Een overzicht van de KNGF-lidmaatschappen en bijbehorende contributie hiernaast.

Trefwoorden: