Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatie Fysiotherapeuten

De Nederlandse Vereniging van Revalidatie Fysiotherapeuten is sinds 2012 dé beroepsinhoudelijke vereniging voor Revalidatiefysiotherapeuten in Nederland.

Uitgangspunten

Wat zijn de uitgangspunten van de revalidatiefysiotherapeut: 

 • Herstel van activiteiten en participatie van de revalidant met als doel optimaal functioneren in de maatschappij
 • De wensen van de revalidant zijn leidend.

Werkzaam

De revalidatiefysiotherapeut werkt in een van de gespecialiseerde en wettelijk erkende revalidatieinstellingen. Zowel jeugdige als volwassen revalidanten behoren tot de doelgroep. Klinische en poliklinische behandelingen behoren tot de mogelijkheden.

De revalidant wordt tijdens zijn behandeling door meerdere revalidatiedisciplines (o.a. revalidatiearts, ergotherapie, maatschappelijk werkende, psycholoog en sport) begeleid. Een multidisciplinaire intake leidt tot een behandelplan. De revalidatiedisciplines hebben frequent overleg met elkaar en kunnen - i.o.m. de revalidant - het behandelplan bijsturen.

Compententies

De revalidatiefysiotherapeut heeft de competenties van een algemeen fysiotherapeut aangevuld met:

 • State-of- the-art kennis van de behandeling van sterk invaliderende aandoeningen zoals CVA, amputaties, dwarslaesie, chronisch pijn
 • Kennis van andere revalidatiedisciplines en weten daar gebruik van te maken
 • De technische mogelijkheden (revalidatietechniek, arbeidsrevalidatie, research & development) van het centrum worden volledig benut. 
 • Frequent contact met de collega’s in de ketenzorg ( 1e, 2e en 3e-lijns). Dit leidt tot de beste ketenzorg zowel inhoudelijk als financieel 
 • Er worden bijdragen geleverd aan wetenschappelijk onderzoek binnen de revalidatie.

Doelen voor 2021

De NVRF wil haar doelen met en voor haar leden bereiken. De doelen die voor 2021 gesteld zijn, staan in het jaarplan van 2021 beschreven.

Leden kunnen na inloggen het jaarplan 2021 downloaden.

De Revalidatiefysiotherapeut

"De NVRF draagt de kracht van de revalidatiefysiotherapie uit, maakt deze transparant, organiseert een zorgketen binnen de fysiotherapie en draagt daarbinnen zorg voor de optimale kwaliteit van de revalidatiefysiotherapie"

Het bestuur van de NVRF wordt op dit moment gevormd door de volgende gedreven professionals:

 • Erik Prinsen
 • Ruud van der Veen
 • Ragna van der Giessen
 • Anna Schmidt

Trefwoorden: