Beroepsprofiel Revalidatie Fysiotherapeut

De NVRF beschikt over een Beroepsprofiel (BP) voor de Revalidatie Fysiotherapeut (2015). Dit beroepsprofiel is gebaseerd op het algemene profiel fysiotherapie van het KNGF.

Wat is een beroepsprofiel?

Een beroepsprofiel bestaat uit een domeinbeschrijving en een competentieprofiel. Het domein beschrijft de positie binnen de gezondheidszorg, de relatie met andere zorgverleners en de gebruikte interventies. In het competentieprofiel staan de vereiste competenties; die bestaan uit een mix van (actuele wetenschappelijke) kennis, vaardigheden en attitude.

Discussie domeinen fysiotherapie

Dit beroepsprofiel is (nog) niet goedgekeurd door de ALV van het KNGF, waardoor het nog geen officiële status heeft. De reden waarom het beroepsprofiel nog niet voorgelegd is aan de ALV van het KNGF, omdat het KNGF om dit moment een discussie heeft geïnitieerd over de domeinbeschrijving van de fysiotherapie. De uitkomst van deze discussie kan gevolgen hebben voor het beroepsprofiel van de fysiotherapeut. Omdat eventuele wijzigingen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut ook gevolgen kunnen hebben voor het beroepsprofiel van de revalidatiefysiotherapeut, is besloten om het beroepsprofiel van de revalidatiefysiotherapeut nu niet voor te leggen aan het KNGF. Wel wordt de tussenliggende tijd gebruikt om te kijken in hoeverre er wijzigingen doorgevoerd kunnen en moeten worden in het beroepsprofiel van de revalidatiefysiotherapeut in het licht van de veranderingen in de zorg en ontwikkelingen bij de relevante stakeholders.

Trefwoorden: