Samenwerkingen

De NVRF werkt met diverse stakeholders intensief samen. Hieronder de belangrijkste:

VRA

De NVRF werkt op de relevante thema’s samen met de Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA). Dit uit zich onder andere in het gezamenlijk uitvoeren van een pilot, waar u hier (hyperlink naar pilot vra) meer over kunt lezen. Daarnaast wordt de NVRF betrokken bij richtlijnen voor aandoeningen waarin de revalidatiefysiotherapie een belangrijke rol heeft.

KNGF

Ook wordt er intensief samengewerkt met het KNGF. De voorzitter van de NVRF is aanwezig bij het voorzittersoverleg waarin alle voorzitters van de beroepsinhoudelijke verenigingen regelmatig overleg hebben met het bestuur van het KNGF. Ook is de voorzitter van de NVRF onderdeel van de werkgroep VPBI waarin de positie van de beroepsinhoudelijke verenigingen binnen het KNGF verbeterd wordt.

KWIEK

Tenslotte vindt er ook periodiek overleg plaats tussen de voorzitters van de beroepsinhoudelijke verenigingen die binnen de intramurale fysiotherapie werkzaam zijn, het zogenaamde KWIEK overleg. Bij deze overleggen worden overstijgende thema’s besproken die voor al deze beroepsinhoudelijke verenigingen relevant zijn. Ook organiseert het KWIEK verband op de Dag van de Fysiotherapie verschillende sessies die voor de intramurale fysiotherapeut relevant zijn.

De BI's die, naast de NVRF, deelnemen aan het KWIEK-overleg zijn:

Trefwoorden: