Leerstoelen revalidatiegeneeskunde in Nederland

Voor de verdere professionalisering van het vakgebied zijn er 24 leerstoelen ontwikkeld. Zie onderstaande staande lijst voor de betreffende leerstoelen en hun expertise.

Leerstoelen Revalidatie

 • Prof. dr. G. (Gert) Kwakkel
  Fysiotherapeut, hoogleraar revalidatie
  VU Medisch Centrum Amsterdam
  Expertise: neurorevalidatie
 • Prof. dr. C.P. (Cees) van der Schans
  Fysiotherapeut. Lector Transparante Zorgverlening
  Hanzehogeschool Groningen
 • Prof. dr. M.F. (Michiel) Reneman
  Fysiotherapeut, hoogleraar revalidatie
  UMCG Groningen
  Expertise: pijnrevalidatie en arbeid
 • Prof. R.J.E.M. (Rob) Smeets 
  Stichting Revalidatie Limburg en UMC Maastricht
  Expertise: revalidatie bij chronische pijn
 • Prof. dr. J. (Jules) Becher 
  VU Medisch Centrum Amsterdam
  Hoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Prof. dr. G.M. Ribbers 
  Bijzonder hoogleraar neurorevalidatie
  Erasmus MC Rotterdam
 • Prof. dr. P.U. (Pieter) Dijkstra
  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde
  UMCG Groningen
  Expertise: onderzoeksmethodologie
 • Prof. dr. M.W.M. (Marcel) Post
  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde
  UMCG Groningen, i.h.b. dwarslaesierevalidatie
 • Prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen
  Hoogleraar revalidatie/revalidatiegeneeskunde
  UMCG Groningen
  Expertise: amputatie en prothesiologie onderste extremiteit; Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS), fantoompijn, lage rugpijn
 • Prof. dr. J. (Joost) Dekker
  VU Amsterdam
  Expertise: revalidatie bij aandoeningen van het bewegingsapparaat
 • Prof. dr. C.K. (Corry) van der Sluis
  Hoogleraar revalidatie
  UMCG Groningen
  Expertise: arm- en handrevalidatie, prothesiologie bovenste extremiteit
 • Prof. dr. J. (Jeanine) Verbunt
  Hoogleraar revalidatie
  Universiteit Maastricht.
  Expertise: chronische pijn revalidatie.
 • Prof. dr. F (Frans) Nollet
  Hoogleraar revalidatie
  Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Prof. dr. (Sander) Geurts
  Hoogleraar revalidatie
  UMC St. Radboud Nijmegen.
 • Prof. dr. CAM (Coen) van Bennekom
  Bijzonder hoogleraar arbeid en revalidatie in het bijzonder bij mensen met Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 
  AMC – Coronelinstituut Amsterdam
  Expertise: cognitieve revalidatie in relatie tot werkhervatting van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).
 • Prof.dr.ir. H.J. Hermens
  Hoogleraar revalidatie Telemedicine
  Universiteit Twente
  Expertise remote monitoring & treatment. 
 • Prof. dr. Miriam Vollenbroek-Hutten
  Hoogleraar revalidatie
  Universiteit Twente
  Expertise: Technology supported cognitive training for rehabilitation
 • Prof. dr. J.S (Hans) Rietman
  Hoogleraar Rehabilitation en Technology
  Universiteit Twente
 • Prof. dr. A (Annie) Visser-Meily
  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde
  UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie
 • Prof. dr. H.J. (Henk) Stam
  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde
  Erasmus MC Rotterdam
 • Prof. dr. T.P.M (Thea) Vliet Vlieland
  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde
  LUMC Leiden
 • Prof. dr. G.M. (Clemens) Rommers
  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde
  Maastricht UMC+
 • Prof. Dr. G. (Geert) van Hove
  Bijzonder hoogleraar Disability Studies
  Amsterdam UMC, Locatie VUmc
 • Prof.dr. J.H. (Jaap) Buurke
  Hoogleraar Technology Supported Human Movement Analysis
  Universiteit Twente
  Expertise: de ontwikkeling, evaluatie en toepassing van innovatieve bewegingsanalysetechnieken in complexe dagelijkse situaties.

Trefwoorden: